ในช่วงที่อากาศร้อน ๆ แล้วต้องนอนเปื่อย ๆ อยู่บ้าน มันก็…